DZIŚ: KSIĘGARNIA

W tym miejscu była kiedyś bożnica czyli świątynia, w której modliła się społeczność żydowska mieszkająca przed wojną w naszej wsi. W sierpniu 1942 roku Niemcy wywieźli żydowskich mieszkańców Dobrej do Mszany Dolnej oraz do Limanowej i tam ich wymordowali.
Nie udało nam się ustalić, kiedy dokładnie ten drewniany budynek przestał istnieć.