DZIŚ: FIRMA FAKRO

Na terenie obecnych zakładów „FAKRO”
w latach 1918-1919 Fryderyk Pordes – ówczesny właściciel wsi –  wybudował duży nowoczesny tartak parowy.
Funkcjonował on do roku 1933, kiedy to zaprzestał działalności z powodu braku surowca w pobliskich lasach.