DZIŚ: PRYWATNY BUDYNEK MIESZKALNY OBOK PIEKARNI

Izba chorych została utworzona w tym miejscu po wojnie przez doktora Mieczysława Myconia.
W latach sześćdziesiątych przekształcono ją w tak zwaną „porodówkę”, istniejącą do czasu wybudowania nowego szpitala w Limanowej w 1976 roku.