DZIŚ: KWIACIARNIA I SKLEP ODZIEŻOWY

W dzisiejszej kwiaciarni, zaraz po wojnie, mieściło się Liceum Ogólnokształcące, które później przeniesiono do Szczyrzyca. Następnie była tu Szkoła Przysposobienia Zawodowego.
Natomiast w obecnym sklepie odzieżowym swoją siedzibę do początku lat
siedemdziesiątych miała biblioteka publiczna, która wiele razy zmieniała lokalizację.