DZIŚ: DOM PRYWATNY POWYŻEJ DZISIEJSZEJ REMIZY

W tym budynku mieścił się młyn gospodarczy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”.