DZIŚ: DOM PRYWATNY OBOK OŚRODKA ZDROWIA

W tym starym drewnianym domu, po wojnie, aż do początku lat siedemdziesiątych, mieścił się ośrodek zdrowia. Pracował w nim tylko jeden lekarz i dwie pielęgniarki.
Potem swoją siedzibę miała tu przez jakiś czas biblioteka publiczna.