DZIŚ: PRYWATNY BUDYNEK MIESZKALNY

W tym budynku, związanym z wybitną postacią profesora Leopolda Węgrzynowicza, mieściła się siedziba pierwszej w Dobrej poczty.