DZIŚ: „SAM” SPOŻYWCZO-MONOPOLOWY

Obecny sklep (tak zwana „Jedynka”) to dawny dom mieszkalny i sklep spożywczo-przemysłowy Samuela Gaterera (przedstawiciela żydowskiej społeczności wsi).
Po wojnie mieściła się tu restauracja „Łososinka”.