DZIŚ: TEREN NIEZABUDOWANY OBOK PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO NAPRZECIWKO PARKU

W tym miejscu był drewniany dom – przed wojną siedziba Urzędu Gminy w Dobrej. Był to budynek dawnych czworaków dworskich, który został rozebrany w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie działka jest  skomunalizowana i jest własnością Gminy.