DZIŚ: PARKING PONIŻEJ NOWEGO KOŚCIOŁA

Na dzisiejszym parkingu znajdowały się dawniej warsztaty Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wybudowane po wojnie przez firmę „Świt”. Przysposabiano w nich do zawodu ślusarza, kowala, stolarza i sprzedawcy. 

Warsztaty szkolne istniały do początku lat pięćdziesiątych. Po zlikwidowaniu budynków warsztatów było tu boisko szkolne.