pano1
940ef39443f5a5531e6a6849cd24
a2a51ee641bd8ed4d2fa6fd2ccd0
mapka

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia edukacyjne dla uczniów prowadzone były od października do marca w szkolnej bibliotece. Wspólnie z młodymi ludźmi szukaliśmy informacji na temat obiektów już nieistniejących we wsi lub istniejących w nowej funkcji. Dwukrotnie podczas zajęć odwiedził nas pan Stanisław Rząsa, emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor szkoły, który doskonale zna historię Dobrej i potrafi o niej z pasją opowiadać. Uczniowie przeprowadzali wywiady ze starszymi członkami swoich rodzin i zdobytą wiedzą dzielili się podczas spotkań. Program zajęć objął również działania plastyczne i gry zespołowe. W związku z pandemią koronawirusa i  zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach warsztaty zostały przerwane.

WIRTUALNY SPACER PO DAWNEJ DOBREJ

Na podstawie informacji zgromadzonych przez młodzież, a także przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wybrane zostały dwadzieścia trzy miejsca, które dawniej pełniły inne funkcje niż dzisiaj, miały odmienny charakter. Większość z nich znajduje się w centrum wsi. Każde zostało sfotografowane i opatrzone krótką informacją odnoszącą się do przeszłości. We wszystkich punktach mapy dawnej Dobrej zostały również nagrane filmy, w których mieszkańcy – młodsi i starsi – opowiadają o tym, jak kiedyś wyglądała ich wieś, jakie obrazy pozostały w pamięci, co zmieniało się na przestrzeni lat.

PAPIEROWA MAPA DAWNEJ DOBREJ

Uzupełnieniem wirtualnego spaceru jest mapa dawnej Dobrej w wersji papierowej – plastyczna improwizacja trzech absolwentek dobrzańskiej szkoły na temat przestrzeni wsi określonej symbolami miejsc oraz instytucji publicznych, których już nie ma w dawnej lokalizacji. Mapę, będącą równocześnie plakatem projektu, wydrukowano w nakładzie 250 egzemplarzy. Autorki tego projektu to: Anna Marek, Wiktoria Palki i Judyta Smoleń.

MISJA PROJEKTU

Projekt nie miał charakteru naukowego, nie dysponowaliśmy czasem ani środkami na pogłębioną analizę i systematyczne badania, choć korzystaliśmy także z dostępnych publikacji (między innymi „600 lat wsi Dobra” Adama Wojasa oraz „Kultura ludowa w dolinie górnej Łososiny” Edwarda Wojtusiaka) i zasobów Internetu. Chodziło nam głównie o skierowanie uwagi mieszkańców Dobrej na przestrzeń, w której na co dzień żyją i na zachęcenie ich do rozmów, dzielenia się wspomnieniami, a co za tym idzie do budowania relacji. Zamierzenie to przyniosło spodziewane efekty. Największą wartością projektu okazało się dla nas zaangażowanie osób z różnych kręgów lokalnej społeczności w projektowe działania. Starsi mieszkańcy bardzo chętnie rozmawiali o dawnych czasach, zdarzało się, że dzwonili do siebie, by uzgodnić różne kwestie, a czasem spierali się o fakty z przeszłości, jak choćby o istnienie i lokalizację wiatraków we wsi. Młodsi ze zdziwieniem odkrywali, co kiedyś (kilka wieków lub kilkanaście lat temu) znajdowało się w znanych im doskonale miejscach. Mamy nadzieję, że zainspirowani naszą inicjatywą dobrzanie będą chcieli dalej rozmawiać o swojej wsi (także o jej przyszłości!), bo prezentowana w wirtualnym spacerze mapa dawnej Dobrej potrzebuje dalszej weryfikacji i uzupełnienia. Jej tworzenie wpisuje się w misję naszego Koła, którą rozumiemy jako kreowanie przestrzeni do rozmaitych działań dla wspólnego dobra.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
HISTORIĄ DOBREJ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI I
DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ O MIEJSCACH, KTÓRE ZNIKNĘŁY Z MAPY
NASZEJ WSI. CZEKAMY NA CIEKAWE INFORMACJE, ZDJĘCIA I
WSZELKIE UWAGI, BY SUKCESYWNIE POSZERZAĆ ZASIĘG NASZEGO
WIRTUALNEGO SPACERU.

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie i wspierali nas w odtwarzaniu historii miejsc będących w przeszłości ważnymi punktami na mapie Dobrej.

W sposób szczególny towarzyszyli nam w działaniach projektowych, okazując zainteresowanie, życzliwość i konkretną pomoc:

Ksiądz Wojciech Sroka – Proboszcz Parafii Dobra

Benedykt Węgrzyn – Wójt Gminy Dobra

Anna Mańka – Sekretarz Gminy Dobra

Grzegorz Palkij – Gmina Dobra

Zbigniew Syktus – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej

Grupa młodzieży – uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej, działający w większości jako wolontariusze pod opieką szkolnej biblioteki: Rita Dubiel, Martyna Gruszka, Wiktoria Piechnik, Patrycja Cygal, Klaudia Garnysz, Tomasz Kawalec, Sebastian Majerski, Izabela Mikołajczyk, Jakub Seretiuk, Wiktor Siedlarz, Karol Szewczyk, Anna Węglarz, Kamila Kubowicz oraz absolwentki dobrzańskiej szkoły (autorki papierowej wersji mapy dawnej Dobrej): Anna Marek, Wiktoria Palki i Judyta Smoleń.

Stanisław Rząsa – wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej

Danuta Bolisęga

Adrian Cieślik

Józef Krzysztofiak

Helena Miśkowiec.

Nasze koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich: Maria Widomska-Palka, Zofia Wydra-Janek, Maria Stokłosa i Aleksandra Augustyn.

DZIĘKUJEMY!

 

  1. Maria Schejbal i Halina Marek
  2. Koordynatorki projektu
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej